Yeni Türk Edebiyatı

Doç Dr. Recai ÖZCAN (Ana Bilim Dalı Başkanı) 

Doç Dr. Mehmet Emin ULUDAĞ

Yrd. Doç.Dr. Sibel BAYRAM

Arş. Gör. Fatih Alper TAŞBAŞ

Arş. Gör. Emel ARAS