Eski Türk Dili

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Özgür DEMİRCİ (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Aybüke Betül DOĞAN