Bölüm Hakkında

  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2010 yılında Lisans programını başlatmıştır.

  Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Programının amacı; Türk dilini, kendi tarihsel süreci içerisinde, başlangıcından günümüze tanıyıp, dönem metinlerini filolojik ve edebî açıdan değerlendirerek, onun gelişmesine katkı sağlayacak ve yabancı dillerin tesirinden koruyacak; ayrıca, bu dil bilincini gelecek kuşaklara da aktaracak nitelikli, farkındalık sahibi gençler yetiştirmektir. Ayrıca temel eğitimini tamamlamış uzmanlar yetiştirmek ve lisansüstü eğitime hazırlamak programın yine önemli hedefleri arasındadır. Bir Türk vatandaşı olarak duygu, düşünce ve bilgilerini sözlü ve yazılı olarak en etkin biçimde ifade edebilme becerisi kazandırma da temel hedefler içerisindedir.  

  Türk kültür ve tarihi ile Türk dili ve edebiyatı arasında kuvvetli bir bağlantı olduğu bilincini öğrenciye kazandırmak suretiyle dersler; tarih, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, folklor, coğrafya, etnografya gibi bilim dalları ile bağlantı içerisinde işlenmektedir.

  Hazırlık programı olmamakla birlikte (İngilizce) yabancı dil eğitimi 3. ve 4. yarıyılda zorunlu ders kapsamında okutulmaktadır. Zorunlu derslerin hem yeni ihtiyaçlara cevap verecek şekilde programlanmasına hem de yeni gelişmelere uygun hâle getirilmesine dikkat edilmektedir. Bölüm programımızda, 3. yarıyıldan itibaren; öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda özgür iradeleri ile alabilecekleri, temel eğitime destek mahiyetinde seçmeli dersler yer almaktadır.  Bölümümüz, öğrencilerine meslekî ve ilgi alanlarına yönelik dersleri seçebilme hürriyeti tanıyarak; onların motivasyonunu ve bilgi birikimini artırıcı, bakış açılarını geliştirici bir fonksiyon üstlenmiştir.

  Bölümümüz öğretim üyeleri Prof Dr. İlhan Genç (Rektör Yardımcısı), Prof. Dr. Metin Akkuş (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı), Doç. Dr. Recai Özcan (Bölüm Başkanı), Doç. Dr. Mehmet Emin Uludağ, Yrd. Doç. Dr. Ümit Özgür Demirci, Yrd. Doç. Dr. Dilek Herkmen, Yrd. Doç. Dr. Atıf Akgün, Yrd. Doç. Dr. Mümin Topçu, Yrd. Doç. Dr. Sibel Bayram, Yrd. Doç. Dr. Eda Tok olup, araştırma görevlisi kadrosunda Arş. Gör. Fatih Alper Taşbaş, Arş. Gör. Aybüke Betül Kıymaz, Arş. Gör. Emel Şengönül ve Arş. Gör. Mübarek Atan bulunmaktadır.

  Bölümümüz içerisinde; Eski Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili ve Türk Halk Edebiyatı olmak üzere beş anabilim dalı bulunmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı bölümümüzün ihtiyacı olan kitap, dergi v.b. ; Düzce Üniversitesi’nin Merkezî Kütüphanesinden temin edilmektedir.

  Bölüm mezunlarımız; Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaöğretim kurumlarında ve liselerde, özel okullarda ve dershanelerde öğretmenlik yapabilmektedir. Öğretim elemanı ve öğretim üyesi olarak akademik hayatlarına devam edebilmektedir. Ayrıca Kültür Bakanlığı’nda, Türk Dil Kurumunda, TUBİTAK ve arşivlerde uzman olabilmekte, ayrıca TRT’nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedir.

  Bölümümüz tarafından şimdiye kadar hem öğrencileri hem de toplumun diğer kesimlerini kapsayacak edebî ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmeye de devam edilmektedir. Ayrıca üniversitemiz öğrenci topluluklarından “Düzce Üniversitesi Edebiyat Topluluğu” büyük ölçüde bölümümüz öğrencilerinden oluşmakta ve öğrencilere yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.