Üniversitemizde “TBMM ve Milli Egemenlik” Tarihi Anlatıldı

11 May

  • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  • Tüm Duyurular

  Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından “TBMM ve Milli Egemenlik” başlıklı konferans düzenlendi.

      İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda; Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esma Torun Çelik, Üniversitemizde doktora öğrencisi olan Düzce Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hüseyin Kaba birer sunum gerçekleştirdi.

       “Ulusal Egemenlik ve Türkler” adlı çalışmasıyla programın ilk sunumunu gerçekleştiren Hüseyin Kaba, Türk geleneklerinde hakimiyetin tanrıdan geldiğine inanılan kut anlayışının olduğunu söyleyerek buna rağmen hükümdarın yetkililerinin sınırsız olmadığını ifade etti. Egemenlik anlayışında törelerin etkisinin olduğunu vurgulayan misafir konuşmacı devlet hakkında alınacak önemli konuların kurultay denilen meclislerde görüşüldükten sonra ortak bir kararla alındığını katılımcılarla paylaştı.

       Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni doktora öğrencisi Hüseyin Kaba’nın sunumundan sonra “Osmanlıdan Cumhuriyete Egemenlik Anlayışı” başlıklı sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Doç. Dr. Esma Torun Çiçek; Türk geleneklerinde her zaman demokrasinin yer aldığını vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün uygulamaya koyduğu halkçılık, eşitlik, milliyetçilik gibi ilkelerin de Türk geleneklerinden esinlenerek oluşturulduğunu ifade etti.

      Osmanlı İmparatorluğu’nun belirli bir zamanda monarşi ile yönetildiğini katılımcılarla paylaşan misafir konuşmacı, 16. Yüzyılda Batıda yaşanan gelişmelerin Osmanlı’yı da etkilediğini belirterek Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ile Meşrutiyet İlanlarının gerçekleştirildiğini hatırlattı.

       Kurtuluş Savaşı sürecinde Mustafa Kemal Atatürk’ün yapmış olduğu uygulamaların geneline bakıldığında, halkın yöneteceği bir anlayışının getirileceğinin altını çizen Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esma Torun Çiçek, 23 Nisan 1920’de açılan 1. TBMM’nin tam anlamıyla demokrasiyi yansıttığını açıkladı.